Materiais, bibliografía e direccións web en galego
descargar 39 Kb.
títuloMateriais, bibliografía e direccións web en galego
fecha de publicación15.01.2016
tamaño39 Kb.
tipoBibliografía
med.se-todo.com > Documentos > Bibliografía
MATERIAIS, BIBLIOGRAFÍA E DIRECCIÓNS Web EN GALEGO,

DE INTERESE NO ENSINO MEDIO
TRADUCTORES E CORRECTORES DE GALEGO


LIBROS E MATERIAL DO DEPARTAMENTO

 • Atlas de acuicultura (diapositivas sobre animais e artes de marisqueo e acuicultura). Ed. Pola Consellería de Pesca.

 • Galicia en imaxes, Tomo I (diapositivas sobre árbores, os medios terrestres, os vertebrados, o home, as doenzas da civilización, e a defensa do medio).

 • Galicia en imaxes, Tomo II (diapositivas sobre a pesca, a agricultura, a minería, e as fontes de enerxía).

 • Veciñas do home. Aves urbanas de Galicia, de Xurxo Vivero e outros. Xerais, 1993.

 • Guías da editorial Bahia en diapositivas, como por exemplo:

• Árbores de Galicia, de Enrique Niño Ricoi (1998).

• Algas mariñas de Galicia, de Jorge Otero e outros (2001).

• Os incendios forestais en Galicia, de Xesús Pereira López e outros (2001).

• Flora e vexetación de Galicia, de Enrique Niño Ricoi (1993).

• Fieitos de Galicia, de Enrique Niño Ricoi (1995).

• A problemática ambiental en Galicia, de Elvira Cienfuegos López (2001).

• Glaciarismo e periglaciarismo en Galicia, de Augusto Pérez Alberti e outros (2001).

• O relevo da costa, de Augusto Pérez Alberti e outros (2000).

 • Unidades didácticas de acuicultura (21 unidades), pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura (2005).

 • Caderno de educación ambiental: explorando a beiramar, de María José Fernández Cid e Xulio Gutiérrez Roger. Editado por Xulio Gutiérrez Roger e subvencionado pola Xunta de Galicia, 1995).

 • Proposta galega de lugares de importancia comunitaria. Rede Natura 2000. Xunta de Galicia.

 • Unha historia xeolóxica, 500 millóns de anos, de Augusto Pérez Alberti. Editado pola Asociación Río Lor, 2006. Promove unha excursión a dous espazos de interese xeolóxico.

 • O ciclo da auga na cidade. Caderno de traballo sbore as visitas didácticas a ETAP e a EDAR do concello de Santiago de Compostela. Adega.

 • Fichas de aves da marisma do Bao, material propio para unha visita a este espazo, que pode ser guiada por persoal da Aula da natureza do Siradella. Inclúe gráficos escaneados da Guía de aves da editorial Bahia.

 • O medio mariño, fichas de traballo elaboradas por Adela Leiro Lois e Xosé Ramón Daporta Padín. Asociación de Ensinantes do Salnés (Candea) coa subvención do acuario Acquavisión do Grove.

 • As cores do mar de Galicia, unidade didáctica elaborada e editada por Caixanova (2001).

 • Guía das árbores de Galicia, da editorial Bahia (Cdrom).

 • Guía das macroalgas de Galicia, da editorial Bahia (Cdrom).

 • Enerxías alternativas, unidade didáctica de Ana Muradas Couselo. Fundación Luis Tilve, e a Univ. De Vigo, 2006. Ver a Web sobre a enerxía eólica utilizada no programa interdisciplinar no curso 2007-08.

 • Proxecto Climántica, material interdisciplinar para a ESO no marco do proxecto Climántica.

 • SIXs: Seminario permanente desenvolvido no IES de Sar no curso 2003-04 cos traballos “O SIX, o novo modo de traballar en cartografía” e “Multispec, un programa informático que nos introduce no estudo de imaxes satélite”. O programa Multispec é gratuito e abre ficherios de fotos de satélite en extensión LAN.

 • Desenvolvemento sostible e aforro enerxético, fichas de traballo de José Luis Castro Blanco e outros. IES de Melide e Consellería de Medio Ambiente, 2005.

 • Estudo sectorial sobre enerxías renovábeis, da CIG. Forga-CIG, 2008.

 • Enciclpedia temática ilustrada, con varios títulos como por exemplo:

• O medio mariño, de Adela Leira Lois e Mon Daporta Padín. A Nosa Terra.

• Outros títulos dos mesmos autores e outros e da mesma editorial son: “Rochas e minerais”, “Enerxía”, “A paisaxe”, “Ríos”,…

LIBROS E MATERIAL PERSOAL

 • Vocabulario das Ciencias Naturais, de Andrés Sanjuan López e outros. Xunta de Galicia, 1991.

 • Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regulao Catálogo galego de especies ameazadas, no DOG do 9 de maio de 2007.

 • O segredo das palabras, de Miguel Seoane García e Charo baleirón Sóñora. O Correo Galego, 2002.

 • A natureza ameazada, de Ernesto Viéitez Cortizo e José Miguel Rey Salgado. Consello da Cultura Galega, 2004.

 • Os ríos galegos (I): calidade e biodiversidade, da serie Cadernos de Adega, nº 14. Adega, 2005.

 • Os ríos galego (II): Calidade e biodiversidade, da serie Cadernos de Adega, nº 15. Adega, 2005.

 • Manual de inspección de ríos (Proxecto Ríos), idea orixinal da Associació Hábitats para Projecte Rius Catalunya, traducida e adaptada ao galego por Ramsés Pérez Rodríguez e outros. Adega, 2005.

 • Fichas para o traballo de campo do Proxecto Ríos. Adega.

 • O medio natural galego, de Isidro Parga Pondal. Edicións do Castro, 1986.

 • Xeografía de Galicia. Tomo I, de Augusto Pérez Alberti. Sálvora, 1982.

 • Didáctica da Xeografía, de F. Xavier Río Barxa. Galaxia, 1981.

 • Atlas de Galicia e de España. Anaya, 1996.

 • Atlas de Galicia. Sálvora, 1982.

 • Saúde e medio ambiente, manual para a ESO da Educación Secundaria a distancia para adultos, de Nuria Abalde e Leopoldo Bahillo Varela. Xunta de Galicia, 2005.

 • Ciencias Medioambientais e da saúde (para 3º/4º ESO), de Xulio Ástor Camino e outros. Xerais, 2004.

 • Programa de diversificación curricular, na área do Ámbito Científico. Xunta de Galicia, 1997.

 • Programa de diversificación curricular, na área do Ámbito Científico. Unidade 2.1 Os recursos naturais. Xunta de Galicia, 1997.

 • Educación enerxértica, enerxías renovables e cambio climático, de José Mendoza e Manul A. Fernández Domínguez. Universidade Santiago de Compostela, 2008.

 • Estudo sectorial sobre enerxías renovábeis, editado por ForGA-CIG (2008).

 • Anatomía humana, de Fernando Mayo Ferreiro. Mayso Edicións, 1997.

 • Viaxe en paramecio, video de Carlos Pérez Valcárcel e outros. 1º Premio da Casa das Ciencias de A Coruña en 1998.

 • Nome galego das herbas silvestres, ponencia de M. Chouza e R. Cid no IV Congreso de ENCIGA (1991).

 • Flora e vexetación das praias e dunas de Galicia, de Juan Rodríguez Oubiña e outros. Grafinova, 1995.

 • O castiñeiro, de Andrés Burgos Delgado. Museo do Pobo Galego, 2002.

 • O acuario mariño litoral, de Amado Barrera Herreo, 2000.

 • A contaminación do medio ambiente e dos alimentos, de Xulio Ástor Camino e outros. Xunta de Galicia e Concello de As Pontes, 1987.

 • Materiais de traballo do museo de Historia Natural Luis Iglesias, de Concepción Fernández Munín e outros. ICE da Universidade de Santiago de Compostela, 1997.

 • Os arbres de Galicia, de Xosé Ramón García e outros. Albe-Galicia, 1977.

 • Unidade didáctica sobre os incendios forestais, de F. Díaz Fierros e outros. Xunta de Galicia, 1986.

 • Paisaxes de Galicia, de Juan Ramón Vidal Romaní. Xunta de Galicia, 1991.

 • O río animado. Biodiversidade dos ecosistemas acuáticos continentais galegos, de F. Cobo e outros. Universidade de Santiago de Compostela, 2006. Enmárcase no ámbito do Proxecto Ríos desenvolvido especialmente pola asociación ecolóxica ADEGA.

 • Mapa de coberturas e usos do solo, de Dominique Aller González e outros. Xunta de Galicia, 2003.

 • Os bosques atlánticos europeos, de Alan Craig e outros. Bahia, 1994.

 • Bioloxía no laboratorio, de X. Pérez Pintos e A. Sanjuán. Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1980.

 • Contaminación e reciclaxe. Materiais e experiencias sobre medio ambiente, de Xulio Ástor Camino e outros. Xerais, 1995.

 • Todo vai na natureza. Tomos I e II. Prácicas sinxelas de Bioloxía, de Mª Jesús Besteiro Cabanas e outros. Bahía, 2001.

 • Todo vai na natureza. Tomo III. Funciona, de Ramón Vilalta López. Bahia, 2002.

 • Serie de “Galicia Enteira”, adicada a explicar os diferentes itinerarios medioambientais e turísticos de Galicia. Edicións Xerais. Imprescindible para elaborar itinerarios didácticos.

 • Guías da natureza da serie “Montes e Fontes” da editorial Edixións Xerais, como por exemplo:

  • Plantas con flores de Galicia (I), de Xosé R. García. Imprescindible

  • Plantas con flores de Galicia (II), de Xosé R. García. 2008. Imprescindible.

  • Guía da flora do litoral galego, de Luís Alberto Sanmartín e Helena Lago Canzobre. 1998.

  • Setas ou cogumelos de Galicia, de Marisa Castro e Luís Freire. 1990.

 • Coñece o teu entorno/1. As árbores, de Xulio Ástor Camino e Mª Isabel Martín Fragueiro. Concello de As Pontes, 1986. Clave de fácil uso y bastante completa para clasificación de árbores.

 • As árbores de Compostela, de Rogelia Cid González e Manuel Chouza Mata. Concello de Santiago, 1982.

 • A Alameda, xardín pacego de Santiago, de S. Ortiz e outros. Concello de Santiago de Compostela, 1986.

 • Roteiros verdes da USC. Árbores e arbustos do Campus Sur en Santiago de Compostela, de María Isabel Fraga Vila e outros. USC, 2006.

 • As plantas medicinais, de Pilar Antelo Docampo e Xaquín Penas Patiño. Ir Indo Edicións, 1993.

 • Tratamentos silvícolas para a producción de madeira. A nogueira, de Fernando Molina Rodríguez e outros. Asociación Forestal de Galicia, 2004.

 • Tratamentos silvícolas para a producción de madeira. Carballo americano, de Fernando Molina Rodríguez e outros. Asociación Forestal de Galicia, 2004.

 • Tratamentos silvícolas para a producción de madeira. Castiñeiro, de Fernando Molina Rodríguez e outros. Asociación Forestal de Galicia, 2004.

 • Tratamenos silvícolas para a producción de madeira. Bidueiro, de Juan José Villarino Urtiaga e outros. Asociación Forestal de Galicia, 2004.

 • Guía das árbores e bosques de Galicia, de Francisco Javier Silva-Pando e Antonio Rigueiro Rodríguez. Galaxia, 1992.

 • Rotas pola Serra do Barbanza, de Xulio Gutiérrez Roger e outros. Xerais, 1993.

 • Os monumentos megalíticos, de Hernando Martínez Chantada e outros. Vía Láctea, 1986.

 • Roteiros didácticos por Galicia. I) Itinerario polo Concello de A Estrada, de Rosario Fernández Manzanal e outros. Vía Láctea, 1986.

 • Roteiros didácticos por Galicia. II) Bacía do Ulla. Península do Barbanza, de Manuel A. Fernández domínguez e outros. Vía Láctea, 1987.

 • Roteiros didácticos por Galicia. III) Itinerario polo Baixo Miño, de Mª Xosé Ascariz Arias e outros. Vía Láctea, 1987.

 • Revista CERNA, editada pola Asociación para a Defensa de Galiza (ADEGA).

 • ABC da apicultura, revista trimestral da Asociación Galega de Apicultura (A.G.A).

 • Boletín das Ciencias, revista trimestral da Asociación dos Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA), que celebra un Congreso anual no que se reúnen un milleiro de profesionais da ensinanza dos diferentes niveis para intercambiar experiencias.

 • Guía dos minerais de Galicia, de Juan Carlo Mirre. Galaxia, 1990.

 • Guía do consumidor de peixe fresco, de Eugenio Carré. Xunta de Galicia, 1999.

 • Guía das árbores de Galicia, de Henrique Niño Ricoi e Calros Silvar. Bahia, 1997.

 • Guía dos liques de Galicia, de Carlos Pérez Valcárcel e outros. Bahia, 2003.

 • Guía micolóxica de Galicia dos ecosistemas galegos, de Marisa Castro e outros. Bahia, 2005.

 • Guía das aves de Galicia, de Xosé M. Penas Patiño e outros. Bahia, 1991. Libro de gran utilidade para a preparación de itinerarios didácticos.

 • Baldaio, espazo natural protexido, de Xabier A. Álvarez e outros. Bahia, 1002. Libro de gran utilidade para a preparación de itinerarios didácticos.

 • Espacios naturais de Galicia. 1. Provincia de A Coruña, de Carlos Caramelo Rego e outros. Bahia, 1995. Libro de gran utilidade para a preparación de itinerarios didácticos. • Espacios naturais de Galicia. 2. Provincia de Pontevedra, de José Agustín Alcalde Lorenzo e outros. Bahia, 1996. Libro de gran utilidade para a preparación de itinerarios didácticos.

 • Espacios naturais de Galicia. E. Provincia de Ourense, de Antonio Vilarino Gómez e Serafín González Prieto. Bahia, 1997. Libro de gran utilidade para a preparación de itinerarios didácticos.

 • Espacios naturais de Galicia. 4. Provincia de Lugo, de Carlos Caramelo Rego e outros. Bahia, 1998. Libro de gran utilidade para a preparación de itinerarios didácticos.

 • Exposición O Quixote e o vento, de Óscar Villanueva. Fundación Sotavento, 2005. Libro de gran utilidade para a preparación dun itinerario sobre a temática das enerxías alternativas.


UNIDADES DIDÁCTICAS E MATERIAL EN CDrom E DVD

 • Ensinanzas para persoas adultas, Recursos para o alumnado. Ensinanzas para persoas adultas en modalidade a distancia e semipresencial. Xunta de Galicia, 2005.

 • Rede Natura 2000. Proposta galega de lugares de importancia comunitaria. Xunta de Galicia, 2000.

 • Fontes e lavadoiros do Concello de Santiago. Aquagest, 2002.

 • Imaxes, vídeos e actividades sobre o Universo. Obra Social de CaixaGalicia.

 • Coidar o mundo. Unidade medioambiental para nivel de primaria ou de 1º ciclo de secundaria. Xunta de Galicia, 2000.

 • A pesca e o marisqueo en Galicia, de Fernando Vaamonde Balado. Xunta de Galicia, 1997.

 • Programa Prensa Escuela, de La Voz de Galicia, dende o ano 2000.

 • A costa da morte, documental sobre a natureza desta zona de Galicia elaborado por Francisco Javier Lema Fuentes. Xunta de Galicia, 2007

 • Premios educativos 2006, sobre as temáticas de “Enerxías renovables”, “Transversalidade” e “Innovación educativa”. Xunta de Galicia, 2006.

 • Cambio climático. O reto do século XXI. Xunta de Galicia, 2007. Documental imprescindible para ver.

MATERIAIS EN LINGUA CASTELÁ PERO DE INTERESE PARA O ESTUDO DO MEDIO AMBIENTE

 • Árboles monumentales, Tomos I e II, de Carlos Rodríguez Dacal e Jesús Izco. Xunta de Galicia, 2003.

 • Atlas de Galicia, Tomo I (e único), pola Sociedade para o Desenvolvemento de Galicia. Xunta de Galicia, 2001.

 • Fauna de Galicia. La Voz de Galicia, 2005.

 • Guía de la naturaleza de Galicia. Catro tomos. Faro de Vigo e Xunta de Galicia, 1992.

 • Atlas climático de Galicia, de Antonio Martínez Cortizas e Augusto Pérez Alberti. Xunta de Galicia, 1999.

 • Macroinvertebrados de las aguas dulces de Galicia, de Marcos A. González González e Fernando Cobo Gradín. Hércules de Ediciones, 2006.


Ponencia de Pablo Gómez Segade, profesor de secundaria no Instituto de Educación Secundaria de Sar de Santiago

similar:

Materiais, bibliografía e direccións web en galego iconBibliografía Vínculos web

Materiais, bibliografía e direccións web en galego iconBibliografía Web de interés

Materiais, bibliografía e direccións web en galego iconBibliografía y Sitios web de interés para Ingenieros Industriales

Materiais, bibliografía e direccións web en galego icon“Integración Curricular de las tic, con el uso de herramientas web...

Materiais, bibliografía e direccións web en galego iconResumen muy recientemente podemos observar un cambio cualitativo...

Materiais, bibliografía e direccións web en galego iconWeb 0 Web 0

Materiais, bibliografía e direccións web en galego iconDirección web

Materiais, bibliografía e direccións web en galego iconDirección web

Materiais, bibliografía e direccións web en galego iconElaboracion de página web

Materiais, bibliografía e direccións web en galego iconDirección web (o url) 14


MedicinaTodos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com