Catalunya
descargar 0.66 Mb.
títuloCatalunya
página1/12
fecha de publicación31.01.2016
tamaño0.66 Mb.
tipoDocumentos
med.se-todo.com > Documentos > Documentos
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

PROGRAMACIÓ D'AULA – EDUCACIÓ INFANTIL 2 ANYSedebé


CATALUNYA
Programació
d'aula


2anys

Unitat 0. En Max a l’escola

OBJECTIUS DIDÀCTICS

CAPACITATS

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1

2

3

4

5

6

7

8

9 • Iniciar-se en la identificació i expressió dels propis sentiments i emocions.

 • Iniciar-se en els hàbits de relació amb els altres i relacions socials.

 • Iniciar-se en el coneixement i l’exploració de les habilitats motrius del seu cos.

 • Identificar el mestre/a com un adult a l’escola que en té cura i l’ensenya.

 • Conèixer progressivament els diferents espais de l’aula i de l’escola.

 • Identificar els materials escolars d’ús personal.

 • Explorar elements de l’entorn immediat.

 • Iniciar-se en la comprensió oral de contes amb suport de la imatge.
XX


X
XXX
X
XX
X

X
X


X

 • Conèixer progressivament les principals parts del cos.

 • Desenvolupar l’equilibri i la coordinació motriu.

 • Explorar les possibilitats motrius, sensitives i expressives del propi cos.

 • Desenvolupar una capacitat progressiva per a expressar les seves emocions i sentiments.

 • Iniciar-se en l’adquisició d’una progressiva autonomia en les activitats relacionades amb el benestar personal, l’alimentació, la higiene, el descans i la salut.

 • Identificar objectes i elements de l’entorn i descobrir-ne algunes de les característiques i utilitats.

 • Identificar l’educador i els companys companyes de classe i reconèixer-ne els noms.

 • Fer servir progressivament la llengua oral per a expressar-se i comunicar-se utilitzant un vocabulari adequat a la seva edat.

 • Comprendre missatges orals: relats, explicacions, contes, cançons, ordres...

 • Mostrar una actitud d’escolta atenta i respectuosa en les diferents situacions comunicatives.

 • Memoritzar cançons.

 • Expressar-se utilitzant tècniques senzilles pròpies dels llenguatges artístics, mostrant interès per explorar-ne les possibilitats.

 • Gaudir d’activitats musicals (cançons, audicions...) i participar-hi activament.


CONTINGUTS DE LA UNITAT DIDÀCTICA

ENSENYAMENTS TRANSVERSALS


Descoberta d’un mateix i dels altres


 • El moviment del cos: moviment. C

 • Iniciar-se en la identificació de les pròpies emocions. P

 • Adquisició progressiva dels hàbits d’alimentació, salut i higiene personal. P

 • Hàbits de relació amb els adults i altres nens i nenes: saludar-se i acomiadar-se. V

 • Reconeixement i exploració de les habilitats motrius del propi cos. P


Descoberta de l’entorn


 • El mestre/a: el seu nom i les seves funcions de cura i ensenyament. C

 • Reconeixement de les dependències escolars: l’aula i els seus racons. P

 • Observació de l’entorn immediat. P

 • Materials escolars d’ús personal. C

 • Identificació del material escolar d’ús propi: motxilla, bata, pitets. P

 • Reconeixement dels nous grups socials: els companys i companyes de l’escola. P


Comunicació i llenguatges


 • Interès i atenció en l’escolta de contes. V

 • Progressiva comprensió oral de contes i narracions. P

 • Vocabulari relacionat amb el conte: en Max, motxilla, pare, mestre/a, conte, ceres de colors, trompeta, pandereta. C

 • Personatges i elements principals d’un conte. C

 • La cançó de la mascota. C

 • Confecció d’una manualitat: el titella d’en Max. P
 • Educació moral: coneixement i acceptació de normes.

 • Educació per la pau: compartir les joguines.

 • Educació emocional: sentiments del nen en el moment del comiat en arribar a l’escola.
SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS
SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS

MATERIAL/RECURSOS

ORGANITZACIÓInicials – motivació

 • Mireu qui hi ha aquí... El coneixeu? És en Max, l’eriçó! Recordeu que bé que s’ho va passar en Max a l’escola? Ara mirarem el conte per recordar-ho.
 • En Max vol que sapigueu que bé que s’ho passa a la nostra escola. M’ha dit que cada dia ve més content.
 • Avui estic molt contenta! Sabeu per què? En Max m’ha dit que m’estima molt perquè el cuido molt bé i l’ensenyo a cantar, a pintar... Ell pensa que sóc una bona mestra. Que bé! Que bé! Vosaltres també veniu contents? Per què?
 • Mireu que bé que s’ho passa en Max jugant amb aquest cotxet: Brrrrrum! Algú vol jugar amb ell? Vinga, agafeu els cotxets i fem una cursa!
 • Repartir a cada nen/a el titella d’en Max que ha confeccionat al taller de plàstica i explicar: En Max vol conèixer la vostra família! De segur que ells també el volen conèixer! On el podem guardar per portar-lo a casa? Mmm... Ah, és clar, a la motxilla!
 • Asseguts en rotllana, en Max i la mestra recordaran, d’un en un, els noms dels nens i les nenes de l’aula: Veurem si en Max i jo recordem tots els vostres noms: Mmmm, tu et dius... Sílvia!, i tu ets l’Andreu, oi? Hola, Elias! Vaja... quina pila d’amics i amigues que tenim a l’escola!

Max

Conte d’en Max

Cotxes de joguines

Titella d’en Max

Motxilla

Grup classe
Desenvolupament

 • Pintar la bata d’en Max. Després, gargotejar fent cargols de colors com els que va pintar en Max a l’escola.

 • Triar la imatge que mostri com arriba en Max a l’escola (trist o alegre) i enganxar-la en la fitxa. Intentar verbalitzar-ho («En Max està content»).

 • Enganxar un gomet vermell sobre la mestra i un gomet groc sobre cadascun dels nens i nenes.

 • Anomenar i enganxar cada objecte en el lloc corresponent.

 • Enganxar un nen i una nena a la cua del tren perquè juguin amb els seus amics. Dir el nom d’algun dels seus amiguets i amiguetes de l’escola.

 • Pintar la motxilla del mateix color que la pròpia.

Fitxes

Ceres

Gomets

Adhesius

Grup classe

IndividualsComplementàries

Jocs de falda

Proposem dur a terme jocs de falda, ja que són jocs molt senzills acompanyats per una cançoneta cantada per l’educador/a al nen/a que s’asseu a la seva falda. Aquests jocs es poden dur a terme durant tot el curs, són molt útils en diferents moments: en el període d’adaptació, en els moments de relaxació, en el canvi de bolquer...

A continuació, proposem alguns jocs:

 • El nen/a, assegut a la falda del mestre/a, agafant-lo de les mans i els dos cara a cara.

 • Iniciar un balanceig suau cap endavant i enrere al ritme de la cançoneta.

 • El nen/a, assegut a la falda del mestre/a i cara a cara amb aquest.

 • Demanar al nen/a que ens abraci tres vegades seguint la cançó.


El racó de les famílies

Aquest racó està pensat per a fer més presents les famílies a l’aula i poder treballar amb els nens i nenes el reconeixement d’alguns dels seus membres.

— Demanar a cada família que porti una fotografia del nen/a amb els membres més pròxims de la seva família (pares, germans, avis...).

— Protegir les fotografies amb folre transparent adhesiu o fundes de plàstic i penjar-les a la paret a l’altura dels nens.

— Escriure el nom del nen/a en una cartolina i penjar-la al costat de la seva fotografia.

— Quan algun nen/a s’acosti al racó de les famílies, el mestre/a pot comentar les fotografies amb ell, anomenar-ne els membres... Aquestes fotografies també són molt útils en el període d’adaptació, quan el nen/a se sent trist i enyorat.
Jocs de rotllana

A continuació proposem jocs de rotllana per a fomentar la interacció entre els companys i companyes de classe.

 • Cantar la cançó als nens i nenes perquè es familiaritzin amb la melodia i el ritme.

— Agafar-se tots de la mà i formar una rotllana. Fer voltes cap a un costat seguint el ritme de la cançó.
Taller de plàstica

 • Un titella d’en Max


Fotografia de cadascun dels nens/es amb algun membre de la seva família

Folre transparent adhesiu.

Fundes de plàstic

Cartolina


Làmina del taller de plàstica, un pal de gelat, cola blanca

L’educador i un nen

Grup classe

Individual

Grup clase

IndividualReforç i ampliació

El mural de la mascota

 • Crear el mural de la mascota Max. Dibuixar l’eriçó Max en un tros de paper d’embalar i penjar-lo a la paret per decorar la classe.

 • Crear un racó a la classe perquè en Max pugui descansar i jugar.


El racó de la casa

 • Muntar, en un espai de l’aula, el racó de la caseta amb una cuineta i uns ninots. També es pot moblar la cuineta amb un parell de cadires o butaques.

 • Anomenar, amb l’ajuda del mestre/a, els diferents racons que hi ha a la classe: el racó dels contes, el racó dels cotxes, el racó de treball, el racó de les joguines, el racó de les construccions...

 • Observar el mural de la classe que el mestre/a ha penjat a la paret i assenyalar o intentar anomenar els diferents objectes de l’aula.

Paper d’embalar

Ceres toves

Pintura de dits

Llapis de colors

Ninots

Joguines de cuina

Cadires, butaques


Grup classe
Petit grup
Adquisició d’hàbits


 • Hàbits alimentaris: fer servir la cullera, menjar sòlid i mastegar. V

 • Hàbits de salut i higiene personal: rentar-se les mans, el descans després de l’activitat. V

 • Hàbits de relació amb els adults i altres nens: saludar-se i acomiadar-se. V

 • Hàbits de responsabilitat i treball: col·laborar en la recollida de joguines, fer servir el penjador, la paperera i seure correctament. V

Làmines de hàbits

Individual
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

PROCEDIMENTS

INSTRUMENTS

• Repassar els continguts de la unitat:

- El mestra/e.

- Els companys i companyes.

- L’aula i els seus racons.

- La motxilla.

• Conversar sobre les fitxes amb el mestre/a per tal de valorar el resultat dels aprenentatges.

Fitxa d’avaluació

Pautes d’avaluació contínua


METODOLOGIA. ESTRATÈGIES

Els principis metodològics es basen en un ensenyament globalitzador, en l’aprenentatge significatiu, en l’atenció a la diversitat, en el paper actiu dels alumnes, en el joc com a recurs metodològic, en l’adequació del context, dels espais i dels materials.

Les seqüències d’aprenentage inclouen activitats d’iniciació (de manipulació, d’interacció, d’experimentació), activitats de la fitxa i activitats posteriors (d’aplicació, de consolidació i generalització dels aprenentatges).

Activitats de diferent grau de dificultat i contextualitzades en la vida quotidiana.AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT

Adequació programació didàctica /docent

Resultats

Proposta de millora

Preparació classe

Coherència programació/classe


Distribució temporal adequada


Adequació desenvolupament classe-grup

Metodologia adequada

Centres d’interès


Tractament globalitzat


Motivació


Avaluació

Informació

Validesa d’instruments


Avaluació contínua


Informació


Mesures d’atenció a la diversitat
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

similar:

Catalunya iconCatalunya

Catalunya iconPau catalunya ejercicio 1

Catalunya iconTecnología de membranas Mercè Raventós, Sonia Duarte (Universidad Politécnica de Catalunya)

Catalunya iconExperiencias bilingües en la educación del niño sordo Coordinación...


MedicinaTodos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com