Tesis doctorals
descargar 158.98 Kb.
títuloTesis doctorals
página1/3
fecha de publicación22.10.2015
tamaño158.98 Kb.
tipoTesis
med.se-todo.com > Documentos > Tesis
  1   2   3


Curriculum vitae

Marta Pulido i Mestre
Actualizado em enero 2015

Dades personals

Nom: Marta

Cognoms: Pulido i Mestre

Data i lloc de neixament: 11/12/1946, Barcelona

Adreça: carrer Via Augusta, número 160, pis 3º 1ª

Ciutat: Barcelona

Districte postal: 08006

DNI: 46 203 498V
Telèfon: 93 2007180 i 607732221 (mòvil)

Fax: 93 3160410

Curreu electrònic: mpulido@imim.es i mpulidomestre@gmail.com

Web: http://www.marta-pulido-barcelona.com

índex Pàgina

Títols acadèmics i altres qualificacions ............................... 4
Formació professional ............................................................ 5
Activitats professionals i acadèmiques ................................ 6
Experiència professional rellevant en edició

i traducció de llibres, monografies i suplements ………...... 7
Tesis doctorals ………………………………………………..... 10
Publicacions en llibres ........................................................... 11
Publicacions en revistes periòdiques (articles) .................. 13
Conferències, comunicacions i cursos impartits ................ 17
Altres mérits o aclariments que vulgui fer constar .............. 31
Títols acadèmics i altres qualificacions


 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona, 1969.

 • Doctora en Medicina i Cirurgia, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona, 1993, amb el treball “estudi bibliométric dels articles publicats a Medicina Clínica en un període de 30 anys (1962–1992): referències bibliogràfiques i us de l’estadística”, obtenint la qualificació de cum laude per unanimitat del tribunal.

 • Proficiency in English, Institute of North American Studies, Barcelona, 1969.

 • Certificació en “Editing/Writing” per l’American Writers Association en 1984 després d’haver aprovat els cursos troncals i d’especialitat integrats en el “Core Curriculum Program in Medical Communications” patrocinats per l’esmentada Societat durant tres anys.

Formació professional


 • Section of Publications, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA, com a metge visitant amb estades anuals des de 1970. Adquisició de capacitació professional en edició mèdica i redacció científica, correcció d'estil, disseny de taules i figures, correcció de galerades, adaptació dels manuscrits a les instruccions de les revistes, utilització de les fonts bibliogràfiques, revisió de la literatura, tècniques estadístiques, contacte amb els editors, sistemes editorials, revisió de manuscrits per experts (peer review), etc. • Perfeccionament d’aquests aspects mitjançant cursos de formació especialitzats en edició mèdica impartits en el marc dels congresos científics de la American Medical Writers Association, Council of Science Editors i American Medical Association (patrocinadora dels congresos sobre peer review).

  • American Medical Writers Association, 43rd Annual Conference, Philadelphia, USA, 1983.

  • American Medical Writers Association, 44th Annual Conference, San Antonio, Texas, USA, 1984.

  • Council of Biology Editors, Annual Meeting, Chicago, Illinois, USA, 1985.

  • Council of Biology Editors 3th Annual Meeting, Raleigh, North Carolina, USA, 1986.

  • Council of Biology Editors, Annual Meeting, Baltimore, USA, 1988.

  • American Medical Writers Association, 49th Annual Conference, Boston, USA, 1989.

  • Council of Biology Editors, 37th Annual Meeting, San Diego, USA, 1993.3th Congress on Peer Review and Biomedical Communication, Praga, 1997

  • 41st Annual Meeting CBE, Double Tree Hotel, Salt Lake City, Utah, USA, 1998.

  • 42nd Annual Meeting CBE, Communicating Science in the 21st Century, Queen Elizabeth Hotel, Montreal, Quebec, Canada, 1999.

  • 4th Congress on Peer Review and Biomedical Publication, Barcelona, 2001.

  • 5th International Congress on Peer Review and Biomedical Publication, Chicago, USA, 2005.

Activitats professionals i acadèmiques


 • Treballa com a Editora Mèdica independent a Barcelona des de 1971.

 • Consultora de Traducció i Edició Mèdica de l’Institut Municipal d’Investigació Médica (IMIM-Parc de Salut Mar) de Barcelona des de 1988.
 • Ha treballat com a editora independent per a la Pan American Health Organization, Washington, DC, USA de 1987 a 1989.

 • Professora de la Escola Universitaria d’Infermeria Creu Roja, Hospital de la Creu Roja, Barcelona de 1970 a 1973.

 • Ha impartit cursos de formació en “Metodología de les Publicacions Biomèdiques” en el Centre d’Estudis Col.legials del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona, anualment de 1984 a 1995.

 • Profesora de l’assignatura “Documentació en Odontología” (càtedra del Prof. C. Gay Escoda), Facultat d’Odontologia, Universitat de Barcelona, de 1989 a 1995.

 • Professora del Diploma de Postgrau “Medicina de la Industria Farmacéutica”, Departament de Farmacología i Psiquiatria (Prof. F. Jané i Carrençà), Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Universitat Autònoma, Barcelona (en totes des edicions des de 1990).

 • Professora de l’assignatura “Herramientas y recursos para la búsqueda de información biomédica. Metodología de la comunicación bimédica” (un crédit). Programa de Doctorat “Medicina Clínica. Avances e Investigación”. Facultad de Ciencias de La Salud, Universidad de La Coruña, Hospital Marítimo de Oza, A Coruña.

  • Curs 1998-1999 (21 i 28 d’abril, 4 i 12 de maig).

  • Curs 2000-2001 (29 de març, 5 i 6 d’abril, 29 i 30 de maig).

  • Curs 2002-2003 (8 ,9 ,15 i 16 d’abril).

  • Curs 2004-2005 (12, 13, 19 i 20 d’abril).

  • Curs 2006-2007 (3, 10, 17, 18 i 24 d’abril).

  • Curs 2008-2009 (1, 2, 8 i 9 d’abril).

  • Curs 2009-2010 (21, 22, 28 i 29 d’abril).

 • Profesora de l’assignatura de “Comunicació Científica” (2,5 ECTS) del Màster Universitari de Biomedicina, Universitat de Barcelona, anualment des de 2006.


Experiència professional rellevant en edició i traducció de llibres, monografies i suplements
Ha estat la traductora (del’anglès al castellà) i/o editora dels següents llibres sobre publicacions biomèques i altres:


 • Guía para el diagnóstico y tratamiento de la fibrosis quística. Asociación Española contra la fibrosis Quística. Liade, Madrid, 1973.

 • Ríos Magriñá E, Armengol Miró JR, Font Ponjoan G, Rodríguez-Méndez F. Atlas de Coloproctología. Barcelona, Salvat Editores, S.A, 1978.

 • Woessner Casas S, Lafuente Rodés R. La citología en el diagnóstico hematológico. Barcelona, Ediciones Toray, S.A. 1980.

 • Woessner Casas S, Lafuente R, Florensa L. La citología en el diagnóstico hematológico (segunda edición). Barcelona, Ediciones Medici, S.A. 1984.

 • Raspall G. Tumores de cara, boca, cabeza y cuello. Atlas clínico. Barcelona, Salvat Editores, S.A., 1986.

 • Hawkins C, Sorgi. Research. How to plan, speak and write about it. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 1985. (Investigación médica. Cómo prepararla y cómo divulgarla, Barcelona: Ediciones Medici, S.A., 1990

 • CBE Style Manual, 5th edition, revised and expanded. Council of Biology Editors: Bethesda, Maryland, 1983 (CBE, Manual de estilo. Guía para publicaciones médicas. Barcelona: Salvat Editores, S.A., 1987).

 • Journal of Cardiovascular Pharmacology. Calcium Antagonists for Antihypertensive Baseline Therapy, Raven Press, New York, Volume 6, 4 supplements, 1984.

 • Sustained release theophylline for once-day dosage. Proceedings of a meeting held at Armathwaite Hall, Bassenthwaite, Cumbria UK, September 24 and 25, 1986. Research and Clinical Forums, 1988, vol 10, no. 1, Royal Wells Medical Press, Royal Tunbridge Wells, Kent, UK.

 • Current aspects of diuretic therapy in chronic cardiac failure. Proceedings of a meeting held at Gleneagles Hotel, Scotland, UK, September 26, 1986. Research and Clinical Forums, 1989, vol 11, no. 1, Royal Wells Medical Press, Royal Tunbridge Wells, Kent, UK.

 • Profound gastric acid suppression: a long-term safety risk? Proceedings of a meeting held at Villa La Mass, Florence, Italy, November 3, 1989. Research and Clinical Forums, 1990, vol 12, no. 1, Royal Wells Medical Press, Royal Tunbridge Wells, Kent, UK.

 • Beghin I, Cap M, Dujardin B. A guide to nutritional assessment. World Health Organization, Geneva, 1988 (Guía para evaluar el estado de nutrición, publicación científica 515, Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC, 1989; 86 pàgines).

 • Primer on Allergic and Immunologic Diseases. JAMA 258, no. 20, November 27, 1987 (Compendio de enfermedades alérgicos e inmunológicas, preparado por la Academia Americana de Alergia e In munología, publicación científica 513, Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC, 1989; 288 pàgines).

 • Midlife and older women in Latin America and the Caribbean. World Health Organization, Geneva, 1989 (Las mujeres de edad media y avanzada en América Latina y el Caribe. Co-publicación de la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Americana de Personas Jubiladas, Washington, DC, 1990; 462 pàgines).

 • Huth EJ. How to write and publish papers in the medical sciences. Baltimore: Williams & Wilkins, 1982 (Cómo escribir y publicar trabajos en ciencias de la salud, Barcelona: Masson-Salvat Medicina, 1992).

 • Internacional Clinical Practice Series. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Wells Medical, Royal Tunbridge Wells, Kent, UK, 1993 (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Coello R, Casewell MW, eds. Wells Medical, Royal Tunbridge Wells, Kent, UK, 1993; 115 pàgines).

 • Carrera JM, Mallafré J, Torrents M. The fetal biophysical profile. En: Kurjak A, Chervenak FA, eds. The fetus as a patient. Advances in diagnosis and therapy. New York, The Parthenon Publishing Group Inc., 1994, pàgines 231–250.

 • Carrera JM, Mallafré J. Intrauterine growth retardation. En: Kurjak A, Chervenak FA, eds. The fetus as a patient. Advances in diagnosis and therapy. New York, The Parthenon Publishing Group Inc., 1994, pàgines 251–287.

 • ACE inhibition and calcium-channel blockade in blood pressure control and cardiovascular risk reduction. Satellite symposium organized by Sanofi-Aventis, 12 de juny de 2006, Madrid, publicat al Journal of Clinical Hypertension.

 • Tratando Juntos el cáncer de próstata avanzado. Expert Review of Anticancer Therapy, edició especial, Content Ed Net, Madrid, 2007.

Tesis doctorals
Membre del tribunal. "Normalización de las revistas médicas españolas. Evaluación de su grado de ajuste a las normas internacionales de publicaciones periódicas". Emilio Delgado López-Cózar, Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Granada 17 de junio de 1996 (cum laude per unanimitat).
Membre del tribunal. "Biobliometría, análisis temático y metodológico de la producción científica española sobre atención primaria, epidemiología y salud pública (1988-1992)". Mercedes Alvarez Solar, Universidad de Oviedo, Departamento de Medicina, Oviedo, 12 de enero de 1998 (cum laude per unanimitat).
Membre del tribunal. “Análisis de la geometría y de los materiales del frontal del vehículo en la protección de las extremidades inferiores del peatón”. David Gallegos Díez. Departament d’Engenyeria Mecànica, Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, 31 de març de 2011 (Excel.lente cum laude).

Publicacions en llibres


 • La técnica del escritor científico. En: Vilarroya O, editor. Medicina Clínica. Manual de Estilo. Publicaciones biomédicas, Barcelona: Doyma, S.A., 1993, pàgines 33–39.

 • Contribution to the section English as 2nd language. Scientific Style and Format. The CBE Manual for Authors, Editors, and Publishers. Sixth edition, University of Cambridge, UK, Council of Biology Editors, 1994, pàgines 128–131.

 • La publicación de trabajos en las revistas biomédicas. Formación continuada para Farmacéuticos de Hospital, monografía 4, Ferrerfarma, 2003, págines 51–92.

 • La autoría de la publicación científica. En: Locutora J. De la idea a la palabra. Cómo preparar, elaborar y difundir una comunicación biomédica. Barcelona, Publicaciones Permanyer, 2003, pàgines 119–127.

 • ética de las publicaciones biomédicas. En: Locutora J. De la idea a la palabra. Cómo preparar, elaborar y difundir una comunicación biomédica. Barcelona, Publicaciones Permanyer, 2003, pàgines 129–135.

 • El proceso de revisión por expertos. En: Locutora J. De la idea a la palabra. Cómo preparar, elaborar y difundir una comunicación biomédica. Barcelona, Publicaciones Permanyer, 2003, pàgines 159–166.

 • Información científica en Medicina Interna. Capítulo 14. Medicina Interna, Farreras-Rozman, 15ª edició, Madrid-Elsevier España, S.A., 2004, pàgines 86–87.

 • Escribir y publicar trabajos científicos. En: Cerrillo Patiño JR, Murado Angulo, eds. Salud: Enfermería y Medicina Basada en la Evidencia. Alcalá La Real, Jaén, Formación Alcalá, 2004, pàgines 263–291.

 • Hablar en reuniones científicas. En: Cerrillo Patiño JR, Murado Angulo, eds. Salud: Enfermería y Medicina Basada en la Evidencia. Alcalá La Real, Jaén, Formación Alcalá, 2004, pàgines 293–305.

 • Publicación del artículo final: metodología, aspectos éticos y requerimientos editoriales en función del diseño. En: Ballesteros J, Torrens M, Valderrama JC (coordinadors). Formación continuada en trastornos adictivos, 2006. Manual introductoria a la Investigación Clínica en Drogodependencias. Sociedad Española de drogodependencias, Valencia, 2007, pàgines 163–178.

 • Información científica en Medicina Interna. Capítulo 14. Medicina Interna, Farreras-Rozman, 16ª edició, Madrid-Elsevier España, S.A., 2008, pàgines 88–90.

 • Información científica en Medicina Interna. Capítulo 14. Medicina Interna, Farreras-Rozman, 17ª edició, Madrid-Elsevier España, S.A., 2012 (en premsa).

 • Pulido M. El estilo científico. En: Publicación científica biomédica. Cómo escribir y publicar un trabajo de investigación. Jiménez Villa J, Argimón Pallás JM, Martín Zurro A, Vilardell Tarrés M. Barcelona: Elsevier España, S.L. 2010, pp. 97-107.

 • Cardellach F, Ribera JM, Pulido M. Proceso de revisión por expertos (peer review). Deberes, derechos y conflictos de interés con los autores y editores. En: Luces y sombras de la investigación clínica, Dal-Ré R, Gracia D, Carné X, Eds., Madrid: Triacastela, 2013 (ISBN: 978 85 95840 82 0).

Publicacions en revistes periòdiques (articles)


  1. Pulido M. Publicaciones médicas. Problemática y generalidades. Med Clin (Barc) 1975;65:45-46.

  2. Pulido M. Publicaciones biomédicas. II. Estructura y organización. Med Clin (Barc) 1975;65:156-157.

  3. Pulido M. Publicaciones biomédicas. III. La importancia de un buen resumen. Med Clin (Barc) 1975;65:217-218.

  4. Pulido M. Las tablas I. Confección y características generales. Med Clin (Barc) 1975;65:264-265.

  5. Pulido M. Las tablas II. Errores comunes de fácil corrección. Med Clin (Barc) 1975;65:311-313.

  6. Pulido M. La escritura de los números. Med Clin (Barc) 1975;65:436-437.

  7. Pulido M. Cómo estar al día en cirugía. Publicaciones y medios de comunicación. Revista Quirúrgica Española 1976;3:415-418.

  8. Pulido M. Consecuencias del retraso en la publicación de un artículo. Med Clin (Barc) 1976;67:548-550.

  9. Pulido M. ¿Dónde publicar? Selección de la revista. Med Clin (Barc) 1976;67:100-105.

  10. Pulido M. El título. Med Clin (Barc) 1976;66:252-253.

  11. Pulido M. Los autores: ¿quiénes y en qué orden? Med Clin (Barc) 1976;66:419-420.

  12. Pulido M. La presentación de un caso clínico. Med Clin (Barc) 1977;68:469-471.

  13. Pulido M. Las citas bibliográficas. I. Generalidades. Med Clin (Barc) 1977;68:45-46.

  14. Pulido M. Las citas bibliográficas. II. Estilo y redacción. Med Clin (Barc) 1977;68:257-259.

  15. Pulido M. La mecánica del proceso editorial. Autor, editor y revisor. Med CLin (Barc) 1984;82:494-495.

  16. Pulido M. Los autores de los artículos médicos [letter]. Med Clin (Barc) 1984;83:435.

  17. Pulido M. Sobre la calidad de los escritos médicos. Med Clin (Barc) 1985;85:276-278.

  18. Pulido M. Cómo presentar una comunicación oral. Med Clin (Barc) 1986;87:585-586.

  19. Pulido M. Publicación fraudulenta [letter]. Med Clin (Barc) 1987;89:303-304.

  20. Pulido M. Index Medicus: cobertura y manejo. Med Clin (Barc) 1987;88:500–504.

  21. Pulido M. ¿Cómo estructurar una tesis doctoral? Archivos de Odonto-Estomatología 1987;3:1-2.

  22. Pulido M. Etica y comunicación biomédica. Med Clin (Barc) 1988;91:218-219.

  23. Pulido M. La inexatitud de las citas bibliográficas: ¿una causa de pubicaciones fraudulentas? [carta] Med Clin (Barc) 1988;90:636.

  24. Pulido M. El editorial. Med Clin (Barc) 1989;92:413-414.

  25. Pulido M. Carta al director y comunicación corta. Med Clin (Barc) 1989;93:576-577.

  26. Pulido M. Angiosarcoma hepático asociado a thorotrast. Rev Clin Esp 1989;185:478.

  27. Pulido M. El artículo de revisión. Med Clin (Barc) 1989;93:745-746.

  28. Pulido M. What is the right journal? CBE Views 1989;12(3):42.

  29. Pulido M. Sesgos en las publicaciones científicas. Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 1990;14:282-283.

  30. Pulido M. El sistema internacional de unidades (SI). Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana 1990;108:245-249.

  31. Pulido M. ¿Cómo se valora la calidad de una revista? Med Clin (Barc) 1990;95:257-258.

  32. Pulido M. El resumen estructurado. Atención Primaria 1991;8:589-590.

  33. Pulido M. Leyendo entre líneas. Med Clin (Barc) 1991,97:786-788.ulido M. Declaraciones adicionales del Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas (grupo de Vancouver). Med Clin (Barc) 1994;102:546-549.

  34. Pulido M, González JC, Sanz F. Artículos originales publicados en Medicina Clínica durante 30 años (1962-1992): número de autores, intervalo entre la aceptación y publicación y referencias bibliográficas. Med Clin (Barc) 1994;103:770-775.

  35. Pulido M. Scientific style and format: the CBE manual for authors, editors, and publishers [comment]. Med Clin (Barc) 1995;104:764.

  36. González JC, Pulido M, Sanz F. Evaluación del uso de procedimientos estadísticos en los artículos originales publicados en Medicina Clínica durante tres décadas (1962-1992). Med Clin (Barc) 1995;104:448-452.

  37. Pulido M, González JC, Sanz F. Errores en las referencias bibliográficas: un estudio retrospectivo en Medicina Clinica (1962-1992). Med Clin (Barc) 1995;104:170-174.

  38. Pulido M. Incorporación de Gaceta Sanitaria al Index Medicus ¿qué significa? [editorial] Gaceta Sanitaria 1989;10:311-312.

  39. Pulido M. Recomendaciones para la inclusión de una revista en el Index MedicusR/MEDLINER [artículo especial]. Rev Esp Reumatol 1996;23:130-135.

  40. Pulido M. Obligaciones éticas de los autores: referencias bibliográficas, criterios de originalidad y publicación redundante y derechos de la propiedad intelectual [artículo especial]. Med Clin (Barc) 1997;109:673-676.

  41. Pulido M. Lectura crítica de la bibliografía científica. Med Clin (Barc) 1998;111:516.

  42. Pulido M. ¿Cómo dismininuir los errores en la referencias bibliográficas? (editorial). Rev Esp reumatol 1999;26:73-74.

  43. Pulido M. Substance versus style in scientific papers (carta). Nature 1999;400:398.

  44. Pulido M. Guía en Internet de "información para los autores" de más de 2.000 revistas biomédicas: Raymon H. Mulford Library (letter). Med Clin (Barc) 1999;113:119.

  45. Pulido M. La autoría de los estudios multicéntricos. Med Clin (Barc) 1999;113:534-536.

  46. Pulido M. La relevancia de las publicaciones de trabajos de investigación con resultados negativos. Rev Clin Esp 2002,202: 575-576.

  47. Pulido M. Nueva revisión de los requisitos de uniformidad para manuscritos presentados a revistas biomédicas: ¡atención a la ética! (editorial). Med Clin (Barc) 2004;122:661-663.

  48. Pulido M. El medico en las reuniones científicas: cómo hablar en público para tener éxito (article especial). Med Clin (Barc) 2004;123:664-668.

  49. Pichini S, Pulido M, García O. Authorship in manuscripts submitted to biomedical journals: an author’s position and its value. Science and Engineering Ethics 2005;11:1-3.

  50. Cobo E, Domínguez R, Pulido M. Aspectos metodológicos comunes y específicos de las listas de comprobación. Med Clin (Barc) 2005;125 (supl 1):14-20.

  51. Pulido M. Reflexiones sobre el concepto de autor [editorial]. Revista Clínica de Medicina de Familia. 2006;1:213-214.

  52. Pulido M. Escollir la revista: una decisió crítica en el procés de publicació. Annals de Medicina 2007;90:111-113.

  53. Pulido M. Estrategias para publicar en revistas de dermatología de impacto. Actas Dermosifiligraf 2008 (revisión) (en premsa).

  54. Pulido M. Necesidad de leer e interpretar la bibliografía adecuadamente cuando se revisa la evidencia. Med Clin (Barc) 2008;131:558-9..

  55. Pulido M. Ética de las publicaciones biomédicas. Publicación redundante: una forma de fraude sin límite. Endocrinología y Nutrición 2008 (en premsa).

  56. Pulido M, Manresa JM, Mojal S, Sanz F. Análisis del conocimiento de los criterios internacionales de autoría por parte de los investigadores españoles. Med Clin (Barc) 2009; doi: 10.1016/j.medici.2009.05.001.

  57. Pulido Mestre M. Anàlisi del coneixement dels criteris d’autoria de les publicacions biomèdiques per part dels investigadors: encara molta feina per fer. Rev R Acad Med Catalunya 2009;24:64-67.

  58. Pulido M. Cuando las conclusiones del resumen son infundadas: un caso de actuación ejemplar del British Medical Journal. Med Clin (Barc) 2011 (en prensa).

  59. Pulido M. Mecanismos y herramientas para el control del fraude. Boletin MEDES, Madrid, 2013.

  60. Almacellas E, Altadill T, Escolano JC, Quesada López TP, Robles D, Sánchez-Úbeda S, Vázquez-Bernat N, Pulido M (corresponding author). Unclear instructions to authors for length of original articles on the journal’s website. (Letter to the Editor). Int J Stroke 2014;9:E10, doi: 10.1111/ijs.12251.
  1   2   3

similar:

Tesis doctorals iconTesis Ad

Tesis doctorals iconTesis La tesis es la

Tesis doctorals iconTesis doctoral 5

Tesis doctorals iconTesis judaísmo

Tesis doctorals iconTesis tema

Tesis doctorals iconTesis de linux

Tesis doctorals iconTesis doctoral

Tesis doctorals iconY tesis presentadas

Tesis doctorals iconTesis Doctoral

Tesis doctorals iconB tesis c monografía


MedicinaTodos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com